Dessa regler gäller när du ska övningsköra privat - tips & vägledning

För att bli en kompetent och säker bilförare måste du övningsköra. Du måste helt enkelt öva på och uppleva många olika trafiksituationer för att förstå spelreglerna i trafiken och kunna anpassa dig därefter.

Ju mer du kan övningsköra under din tid som körkortselev, desto större blir sannolikheten att du kommer klara förarprovet.

Det gäller för de allra flesta, framförallt om din erfarenhet består av varierade körningen, i många olika miljöer och situationer. Men det handlar också om att få en djupare förståelse för bilkörningen när du väl fått ditt körkort.

En kombination av privat övningskörning och som student på trafikskola brukar vara optimalt för de flesta elever.

Självklart finns det krav på behörighet när det gäller övningskörning. Här följer de mest grundläggande.

För att få övningsköra med behörighet B ska du: 

  • ha fyllt 16 år om du endast ska övningsköra med personbil. (OBS! Du får gå handledarutbildningen tidigast när du är 15 år och 9 månader. Men du får sätta dig bakom ratten och börja övningsköra först när du är 16 år fyllda.)
  • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
  • ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon
  • ha ett giltigt körkortstillstånd. Du kan titta här på vår sidan om blanketter för att läsa mer om hur du ansöker om detta tillstånd.
  • ha en godkänd handledare. Både du och handledaren måste ha genomgått handledarutbildningen för att få om övningsköra privat.

Dessa regler gäller också: 

  • För att få övningsköra privat måste du ha gått en introduktionsutbildning någon gång under de senaste 5 åren.
  • Det är handledaren som är ansvarig förare vid övningskörningen.
  • Handledaren ska alltid kunna uppvisa handledarbeviset när du övningskör.
  • Den grönvita skylten med texten "ÖVNINGSKÖR" ska alltid placeras så att den är fullt synlig bakifrån.