Regler för att bli godkänd som handledare

För att din ansökan att bli handledare ska bli godkänd måste följande förutsättningar vara uppfyllda.

  • Du måste ha fyllt minst 24 år
  • Du och din elev måste ha gått en introduktionsutbildning under de senaste 5 åren. Ni behöver inte gå utbildningen vid samma tillfälle.
  • Du ska ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat för det fordon som ni ska övningsköra med.
  • Du ska ha innehaft detta körkort under sammanlagt minst 5 av senaste 10 åren.
  • Du och din elev får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och du som handledare är godkänd av Transportstyrelsen.

Du kan inte bli handledare om:

  • Ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel. Till exempelv att du har kört mot rött eller åkt fast för fortkörning.
  • Ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av opålitlighet i nykterhetssynpunkt, rattfylleri eller grovt brott.
  • Du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med villkor om alkolås.