Dahlbergs Bilskola

Handledarutbildning

Kurstillfällen: Varannan vecka

Pris: 299 kr/deltagare

Citat hemsidan:
"Vid bokning av handledarkurs/introduktionskurs skall både handledare och elev bokas in"

Kontaktinfo

Dahlbergs Bilskola

Roslagsgatan 4

113 55 Stockholm

Epost: info@dahlbergsbilskola.se

Telefon: 08 411 12 50