Ekmans Bilskola

Handledarutbildning

Kurstillfällen: Varannan vecka

Pris: 299 kr/deltagare

Citat hemsidan:
"Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i fem år från det datum den genomfördes."

Kontaktinfo

Ekmans Bilskola

Linnégatan 8

114 47 Stockholm

Epost: info@ekmansbilskola.se

Telefon: 08-663 54 85