Fogels Trafikskola

Handledarutbildning

Kurstillfällen: varannan vecka

Pris: 650 kr/deltagare

Citat hemsidan:
"Elev som övningskör privat måste ha en handledare. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå Introduktionsutbildning för handledare och elev."

Kontaktinfo

Fogels Trafikskola

Rehnsgatan 19

113 57 Stockholm

Epost: info@fogelstrafikskola.se

Telefon: 08-673 12 00