Ringens Bilskola

Handledarutbildning

Kurstillfällen per vecka: Se hemsidan

Pris: 550 kr/deltagare

Citat hemsidan:
"Handledarkursen tar cirka 4 timmar, inklusive raster. Under rasten bjuder vi på fika."

Kontaktinfo

Ringens Bilskola

Ringvägen 89 B

118 61 Stockholm

Epost: info@ringensbilskola.se

Telefon: 08-640 30 40